Slides Effectieve Methoden voor Gedragsverandering
(14 juni 2013, Beatrixgebouw Utrecht)
Het verslag van het symposium staat hier.

Hieronder staan de slides van het symposium over effectieve methoden voor gedragsverandering. Alle slides zijn in Adobe Flash (vroeger Shockwave Flash) formaat. Apple blokkeert dit formaat; hoewel er oplossingen voor zijn door software van anderen te installeren, kunnen Apple gebruikers natuurlijk ook altijd uitwijken naar een Ubuntu of Windows PC. Het is toegestaan om screenshots te maken van deze presentaties, bijvoorbeeld om te printen.

Dit symposum werd georganiseerd door:
In samenwerking met:
In dit project werden uitkomsten van drie onderzoeks-projecten verspreid die zijn gesubsidieérd door ZonMW.