Symposium Effectieve Methoden voor Gedragsverandering
25 oktober 2013, Beatrixgebouw Utrecht
Effectieve gedragsverandering: een handleiding
In otkober 2014 verscheen een 'special issue' van de European Health Psychologist waar door middel van een aantal praktische handleidingen de basis van effectieve gedragsverandering wordt uitgelegd. Deze handleidingen bevatten praktische stappenplannen voor het bemachtigen van de benodigde informatie en het vinden van effectieve methoden voor gedragsverandering. Omdat de European Health Psychologist Open Access is, kunnen deze handleidingen gratis worden gedownload van http://ehps.net/ehp/index.php/contents/issue/view/ehp.v16.i5/showToc.
Beide edities van het symposium over effectieve methoden voor gedragsverandering hebben inmiddels al plaatsgevonden. Inschrijving om op de hoogte gehouden te worden van weer een eventuele herhaling van het symposium Effectieve Methoden voor Gedragsverandering kan via http://effectievegedragsverandering.nl/inschrijven. Het verslag van de eerste keer en de slides van de eerste twee keer staan op http://effectievegedragsverandering.nl?slides.
Dit symposium richte zich op zowel professionals uit de praktijk als beleidsmakers en beslissers die te maken hebben met gedragsverandering en leefstijl interventies. Het doel van dit symposium was om de deelnemers een overzicht te bieden van recente inzichten met betrekking tot effectieve methoden en toepassingen voor gedragsverandering. In het bijzonder lag de nadruk op: Het programma van het symposium was als volgt:

12.00 - 13.00Lunch
13.00 - 13.40Dynamiek van gedragsverandering (Gjalt-Jorn Peters, OU & GG)
13.40 - 14.00E-health en sociale media (Rik Crutzen, UM)
14.00 - 14.20Pauze
14.20 - 14.40Effecten van sociale normen op gedrag (Saar Mollen, UvA)
14.40 - 15.00Beinvloeden van risicoinschattingen (Gjalt-Jorn Peters, OU & UM)
15.00 - 15.20Verandering realiseren via sleutelfiguren en -organisaties (Gerjo Kok, UM)
15.20 - 15.40Pauze
15.40 - 17.00Zelf aan de slag in een van deze twee groepjes:
  1. Effectieve methoden vinden, vertalen naar praktische toepassingen, en laten ontwikkelen van een interventie
  2. Beslissen over en managen van programma-ontwikkeling: criteria, valkuilen, expertise
17.00 - 17.15Afsluiting
Inschrijving om op de hoogte gehouden te worden van weer een eventuele herhaling kan via http://effectievegedragsverandering.nl/inschrijven.

Als u vragen heeft, kunt u deze stellen via dit formulier.
Dit symposum werd georganiseerd door:
In samenwerking met:
In dit project worden uitkomsten van drie onderzoeks-projecten verspreid die zijn gesubsidieérd door ZonMW.